Henk van Putten wint brons op NK Pastores
(fvH)

In het jongstleden maandag (7 juli - onze voorzitter merkt bij zo'n datum onmiddellijk op: "40 jaar na het Drama van München") gehouden Nederlands Kampioenschap voor Pastores heeft eerwaarde Henk van Putten, verklaard lid van de Spassky's te onzent, op indrukwekkende wijze beslag gelegd op de derde plaats.
Dit "evenement voor schakende Pastores en Theologen" was dit keer een onderdeel van het gesloten NK (op de FSB-site wordt dit toernooitje schitterend omschreven als het NK voor genodigden). Het theologenschaakgebeuren is ook wel eens geadopteerd geweest door het Bilderbergtoernooi in Oosterbeek (door de webmaster van dienst der Nederlandse Schaakbond gisteren abusievelijk in Oosterhout gelocaliseerd - deze splinter zij hem vergeven).

Nu dacht ik toch zo dat ik in mijn uitputtende (niet in de laatste plaats voor de lezer) artikel Hoeveel NK's schaken zijn er eigenlijk? alle NK's wel had opgespoord. Maar verdorie (excusez le mot - in dit verband moet ik natuurlijk extra op mijn woorden passen), dit NK was mij ontgaan. Deeltijdpostbode Michiel Meeuwsen wees mij overigens op nog een NK, namelijk dat voor schakende deeltijdpostbodes, maar over het bestaan daarvan heb ik ernstige twijfels.

Van Putten [foto Ab Scheel], die onlangs nog een beslissende rol speelde in de laatste ronde van het laatste clubkampioenschap van de machtige club die ooit bekend stond onder de naam Schaakclub Groningen, was in 2011 al eens Nederlands kampioen (zie HIER) en behoorde met afstand tot de twee hoogst gerate deelnemers aan het NK. Hij maakte de verwachtingen echter niet helemaal waar: in de eindstand vinden wij hem pas terug op de derde plaats. Of de andere geestelijken sterker zijn geworden of dat Henk het schaken niet meer zo serieus neemt - wellicht geeft hij binnenkort zelf openheid van zaken op een ander medium. Voorlopig verklaarde hij desgevraagd "Nadat ik verloren had van de sterk spelende dominee Jasper Focks moest ik alles of niets spelen tegen de toenmalige koploper M. Naaijer. Ik omzeilde eeuwig schaak en kreeg het lid keihard op de neus. Overigens won ik wel van de winnaar, toch een klein scalpje dat ik mee naar huis nam."

De NOSBO heeft overigens nog minimaal een andere schakende theoloog in haar gelederen: niemand minder dan ds. Ernst Leeftink, portefeilllehouder Grand Prix. Hij was er niet.

Eindstand NK Pastores 2014 | Verslag en foto's Ab Scheel | NK Pastores the movie | NK

Het 'enige echte NK schaken' heeft maar liefst drie NOSBO-leden onder het deelnemersveld van de twee achtkampen - dat percentage is waarschijnlijk nog nooit zo hoog geweest. Sipke Ernst (2654) is goed begonnen met 2 uit 3, Sergei Tiviakov (2656) heeft momenteel 1½ uit 3 en bij de Vrouwen staat Iozefina Paulet (2227) ook op 50%.
Toeval of niet, alle drie zijn lid van dezelfde schaakvereniging: Groninger Combinatie. Op de website van GC1 worden hun prestaties dan ook nauwletende gevolgd.