Personele veranderingen in organisatie Schaakfestival Groningen

Binnen de organisatie van het Schaakfestival Groningen, beter bekend onder de naam Kersttoernooi, hebben enkele personele wijzigingen plaatsgevonden. Jan Colly en Piet Mulder, die jarenlang tot volle tevredenheid van deelnemers en toeschouwers het toernooi gepassioneerd organiseerden, doen gedwongen door omstandigheden een stapje terug.
Voor de schakers in de NOSBO en omringende bonden is er echter goed nieuws. De continu´teit van het toernooi is gewaarborgd, door het tot de organisatie toetreden van Bart Beijer, Jan van Os en Roland Kroezen. Ook hebben de vrijwilligers, zonder wie een groot schaaktoernooi als dit niet kan bestaan, hun medewerking aan het Schaakfestival weer toegezegd.
De NOSBO is als organisatie niet rechtstreeks verbonden met het Schaakfestival, maar is blij dat een toernooi van dit kaliber binnen onze bondsgrenzen georganiseerd wordt. Het is al jaren een promotiemiddel bij uitstek voor het schaken, dat ook uitstraalt op onze verenigingen, en we hopen dat het dat ook mag blijven de komende jaren.


Verklaring Stichting Schaakstad Groningen

In het laatste jaar van de Route naar 2014 willen we met het Schaakfestival Groningen 2014 bijdragen aan het 400-jarig jubileum van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG is al jaren een stabiele sponsor en pleitbezorger van het Schaakfestival Groningen, voorheen het Harmonietoernooi.
Het festival zal - naast de traditionele aandacht voor jeugd - een sterk internationaal karakter krijgen door het uitnodigen van studenten van universiteiten waarmee de RUG een bijzondere relatie onderhoudt. Daarbij streven we ernaar dat niet alleen gebruik gemaakt gaat worden van het Sportcentrum Zernike, maar ook van voor de stad en provincie bijzondere locaties, om een verbinding te maken tussen schaken enerzijds en kunst / cultureel erfgoed anderzijds.

Persoonlijke omstandigheden nopen Piet Mulder en Jan Colly niet alleen zich voor een belangrijk deel terug te trekken uit de vormgeving, organisatie en uitvoering van het traditionele Schaakfestival, ook vinden zij het van belang een bredere basis te leggen onder de organisatie van het Schaakfestival 2014 en voorwaarden te scheppen voor de continu´teit van het evenement.
We hebben gekozen voor een model bestaande uit een comitÚ van aanbeveling, een organisatiecomitÚ en een uitvoeringsorganisatie van vrijwilligers.
Velen dragen door de ervaringen van de laatste jaren en de traditie van het schaken tijdens de kerst in Groningen, met een duidelijk accent op het realiseren van een aantrekkelijk platform voor talentvolle jeugd, het Schaakfestival Groningen een warm hart toe. Uit de vele contacten die we met kandidaten voor het comitÚ van aanbeveling hebben gehad, blijkt dit. Een herkenbare en gedeelde passie voor het schaken en/of de traditie van het festival maakt dat de personele invulling van dit comitÚ geen probleem zal opleveren. In ieder geval zullen Ben Warner en Piet Mulder ervan deel uitmaken.

Dat gedeelde enthousiasme is ook herkenbaar bij de personele uitbreiding van het organisatiecomitÚ, dat in ieder geval zal bestaan uit:

 • Jan Colly: voorzitter, sponsorcontacten;
 • Bart Beijer, ervaren pleitbezorger van topschaak in Groningen: relatie met de RUG en pers;
 • Jan van Os, oud-voorzitter van de Noordelijke Schaakbond, ervaren bestuurder en toernooiorganisator: speciale aandacht voor de vrijwilligersaansturing en de nevenevenementen;
 • Roland Kroezen, huidig voorzitter van de NOSBO en ervaren organisator en wedstrijdleider: speciale aandacht voor het secretariaat, de relatie met de wedstrijdleiding en de inschrijvingen.
  De laatstgenoemde twee personen zullen tevens de toernooidirectie vormen.

  Met de nieuwe samenstelling van het organisatiecomitÚ is ook gerealiseerd dat de drie grote schaakverenigingen uit de stad Groningen (Staunton, SISSA en Groninger Combinatie) bij de organisatie van het Schaakfestival zijn betrokken.
  Met voldoening hebben we kennis genomen van het feit dat alle vrijwilligers van 2013 bereid zijn hun rol in ieder geval ook in 2014 te vervullen.

  Mogelijk zien wij andere kandidaten, die op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een organisatie een betekenisvolle bijdrage aan het Schaakfestival en de continuering ervan kunnen en willen geven, over het hoofd. Zij worden nadrukkelijk gevraagd hun belangstelling aan ons kenbaar te maken.

  We kijken met een heel goed gevoel terug op elf Schaakfestivals en Harmonietoernooien, met als hoogtepunt het fraaie affiche van 2013, Jan Timman vs Anatoly Karpov. Wij doen zelf een stapje terug, maar hebben met de realisering van de gewijzigde organisatie het volste vertrouwen in de continu´teit.
  Iedereen die gedurende de afgelopen jaren op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd om de traditie van schaken tijdens de kerstvakantie in de City of Talent mogelijk te maken, willen we hierbij hartelijk danken. En we hopen op toekomstige bijdragen om de continu´teit van dit prachtige evenement veilig te stellen.

  Piet Mulder en Jan Colly,
  Stichting Schaakstad Groningen

  PS: de inschrijving voor het Schaakfestival Groningen 2014 is geopend: zie www.schaakstadgroningen.nl voor de belangrijkste informatie.