Wijziging opzet NOSBO-competitie 2013/2014

De NOSBO heeft al een aantal jaren last van uitholling van de piramide-opbouw van de NOSBO-competitie. Ook het afgelopen seizoen promoveerden er weer twee teams naar de KNSB-competitie en kwam er geen enkel team terug. Dat heeft vooral onderin de competitie zijn weerslag op de derde klasse. Afgelopen seizoen konden er met moeite nog 3 derde klasse-poules met 4 teams gevuld worden, die een volledige competitie van 6 ronden afwerkten.
Ondanks dat de competitieleider hiermee nog poogde een beetje regionalisering door te voeren, doet de merkwaardige situatie zich voor dat op het laagste niveau de reistijden en -afstanden groter zijn dan in hogere klasse(n). Dit is geen gezonde boomstructuur; bij het laagste niveau horen in principe de kortste reistijden en -afstanden.

Een aantal jaren geleden heeft het bestuur gepoogd de derde klasse aantrekkelijker te maken door met viertallen in plaats van zestallen te gaan spelen. Dit heeft niet het gewenste effect gehad op het aantal deelnemende teams.
In de competitie doen zich nu nieuwe ontwikkelingen voor, die waarschijnlijk tot een verdere uitholling van de derde klasse zullen gaan leiden. Zo gaan HSP en Veendam een samenwerkingsverband aan, wat gaat inhouden dat die clubs samen maar 2 plaatsen gaat innemen van de 3 waarop ze recht hebben in de eerste klasse. Ook heeft Haren haar tweede team uit de eerste klasse teruggetrokken.
Het bestuur hoopt deze plaatsen te vullen met de teams Staunton 4 en Hoogeveen 2. Er gaan hierdoor echter wel gaten vallen in de tweede klasse.

Om die gaten op te vullen wil het bestuur met ingang van het komende seizoen (2013/2014) overgaan tot een drastische maatregel, namelijk het openstellen van de tweede klasse voor alle ge´nteresseerde clubs. Hadden we het afgelopen seizoen nog 3 parallelgroepen met 8 teams, het is de bedoeling die aantallen het komende seizoen minstens opnieuw te halen en misschien wel een vierde parallelgroep. Dit houdt in dat er plaats is voor 32 teams, waarbij natuurlijk wel gekeken wordt naar opgebouwde rechten.

We beseffen dat dit wel eens zou kunnen leiden tot het einde van het bestaan van de derde klasse. Toch denkt het bestuur dat het beter is de boomstructuur in stand te houden, dan vast te houden aan een derde klasse. Dit omdat het grondgebied van onze bond daarvoor te groot is en de reistijden en -afstanden te groot zouden kunnen worden.

Op basis van het afgelopen seizoen zijn de volgende teams gerechtigd in de tweede klasse uit te komen (hieronder vallen natuurlijk ook Hoogeveen 2 en Staunton 4, als zij afzien van promotie):

Assen 3 en 4
Bedum 2
DAC 2
Dwingeloo 2
Eelde/Paterswolde
ESG 3
Groningen 3
Haren 2 en 3
Het Kasteel 2
Het Schaakkwartier
Hoogeveen 3
HSP/Veendam 4 en 5
Lewenborg 2
Middelstum 2
Oostermoer 2
Rochade
Roden 2
SISSA 5
Ter Apel
Unitas 3
Valthermond
De niet gepromoveerde derde klassers van het afgelopen seizoen waren:
Assen 5
DAC 3
Het Schaakkwartier 2
Hoogeveen 4
Leek 2
Roden 3
ScepU
SISSA 6
Ter Apel 2
Het NOSBO-bestuur beseft dat we nog in de vakantieperiode zitten en dat de eerste clubavonden nog even op zich laten wachten. Toch zouden we graag voor 10 september antwoord willen hebben op de vraag of de verenigingen die rechten hebben opgebouwd, hiervan ook gebruik willen maken en of er clubs zijn die graag een plaats in de tweede klasse willen hebben, waarvoor ze geen rechten hebben opgebouwd. Ook als een vereniging alsnog af wil zien van een verworven recht in de promotie- of eerste klasse, horen we dat graag zo snel mogelijk, in dit geval graag voor 1 september.

U kunt uw reactie mailen naar de competieleider, graag met cc naar de secretaris.