Nieuwe website Noordelijke Schaakbond

De demosite van de NOSBO is wat ons betreft klaar voor presentatie aan de leden.
Bij het aanklikken van de link http://www.corkamstra.nl/demo komen jullie op de nieuwe site van de NOSBO, zoals de bedoeling is dat deze vanaf de komende zomer moet gaan draaien.
De teksten zijn voor testwerkzaamheden deels verzonnen, andere zijn overgenomen van de huidige site, of andere schaaksites. Het gaat er om om te laten zien waar het bestuur samen met Cor Kamstra op dit moment mee bezig zijn en jullie een zicht te geven op de nieuwe site.
Commentaar geven is mogelijk, stuur de opmerkingen naar Roland Kroezen. Het betreft hier dan vooral de kleurstelling en presentatie van de site.
In de toekomst is het voor clubs mogelijk om hun eigen pagina te bewerken en om aanvullingen te maken op de kalender. Ook is het voor ieder individu binnen de NOSBO mogelijk om een inlogcode aan te vragen, om teksten toe te voegen aan de site.

Roland Kroezen