Vacature

In het NOSBO-bestuur is een vacature voor een

BESTUURSLID WEDSTRIJDZAKEN

Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het (doen) organiseren van de (volwassenen-) kampioenschappen van de NOSBO, zowel individueel als voor clubteams, en ook voor de organisatie van de clubcompetitie.
In deze functie worden vooral de bestuurlijke en voor een deel uitvoerende taken samengevoegd van de tot dit seizoen bestaande functies van Wedstrijdleider en Competitieleider.

De organisatie van de kampioenschappen is in het lopende seizoen nog in handen van de voorzitter, voorheen 'Wedstrijdleider', Roland Kroezen.
De clubcompetitie wordt nu nog geleid door Bart Romijn, 'Competitieleider', die in september na negen jaar zijn bestuursfunctie zal neerleggen.
Het bestuur denkt dat het nieuwe bestuurslid beide voorheen gescheiden functies prima kan combineren als er voor de concrete uitvoerende taken meer een beroep gedaan wordt op verenigingen om een evenement voor een aantal keren te adopteren. Bart Romijn heeft aangeboden om zijn administratieve taken voor de clubcompetitie (de bulk van de werkzaamheden) nog voort te zetten.

Het bestuur vraagt een doortastende organisator die met tact en een positieve houding zijn schaaknetwerk kan bespelen om de komende jaren een interessant en innovatief programma van wedstrijden op de agenda te houden.

Het is stellig niet de bedoeling van het bestuur om ook maar enige voorkeur uit te spreken voor een Groningse of Drentse kandidaat. Maar voor de leden die het nog niet is opgevallen: sinds september bestaat het bestuur uit drie Groningers en drie Drenten, en in september zijn twee Groningers aftredend.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter en voormalig wedstrijdleider van de NOSBO, Roland Kroezen; sollicitaties kunt u richten aan de secretaris, F. van Amerongen