Jaarvergadering Noordelijke Schaakbond mei 2014 en bestuursmededelingen

Notulen ALV 7 mei 2014

Bestuursvacatures

 • Nog steeds is het NOSBO-bestuur op zoek naar een bestuurslid Wedstrijdzaken.
 • En onlangs meldde ook ons Bestuurslid Jeugdzaken dat zij het bestuurswerk niet meer kan combineren met haar werk.
  De Noordelijke Schaakbond zoekt een BESTUURSLID JEUGDZAKEN.
  Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het (laten) organiseren van de jeugdkampioenschappen van de NOSBO, zowel individueel als voor clubteams, het co÷rdineren van plaatselijke voorronden van het Basisscholenkampioenschap en het (laten) organiseren van de finale hiervan.
  Hij/zij zorgt verder in nauwe samenwerking met de verenigingen en de GP-co÷rdinator voor de succesvolle cyclus van Grand Prix-toernooien.
  Hij/zij is verantwoordelijk voor de kalender van jeugdschaakactiviteiten van de NOSBO, in nauwe samenwerking met de secretaris en de (jeugdleiders van) de naburige bonden FSB en SBO.
  Hij/zij onderhoudt goede contacten met jeugdleiders van verenigingen, naburige regionale bonden en de KNSB over ontwikkelingen in het jeugdschaak.
  Het bestuur vraagt een betrokken bestuurder die met tact en een positieve houding zijn of haar schaaknetwerk kan bespelen om de komende jaren een levendig activiteitenprogramma op de kalender te houden en de successen van de voorgaande generaties jeugdspelers voort te zetten.
  Nadere informatie kan worden ingewonnen het huidige bestuurslid Jeugdzaken, Petra Raaijen en/of bij de voorzitter, Roland Kroezen
  ; sollicitaties kunt u richten aan de secretaris.

  Nieuwe website
  Onze website was ooit een prachtig stukje moderne communicatietechniek. Maar dat is meer dan tien jaar geleden. De meesten van u weten hun favoriete rubrieken blindelings te vinden, maar het uiterlijk roept de afgelopen jaren steeds meer commentaar op en voor de webmaster is het correct draaiend houden ervan onevenredig veel werk.
  Het bestuur daarom heeft gedurende dit seizoen door een externe partij een template (concept) laten ontwikkelen voor een nieuwe NOSBO-website. Het voorlopig resultaat hiervan kunt u op het adres http://nosbo.xavs.nl bekijken. De content die u nu ziet is nog slechts een klein voorbeeld, momenteel wordt hard gewerkt om in de loop van deze zomer de nieuwe site gereed te krijgen.
  OPROEP: al diegenen die de afgelopen jaren aan de bar of op toernooien hun commentaar op de bestaande site gegeven hebben, worden van harte uitgenodigd om het ontwerp op hoofdlijnen te bekijken en ongenadig van (opbouwende) kritiek te voorzien. Let niet op de teksten, die worden uiteraard nader bijgewerkt, maar wel op de lay-out, beeld, kleuren, indeling en de menustructuur/navigatie. Uw commentaar is zeer welkom, mail uw reacties/kritiek/suggesties/aanbevelingen naar het bestuur, met cc naar de huidige webmaster, graag uiterlijk deze maand (mei) nog.

  Volgende NOSBO-ALV
  Deze zal plaatsvinden op woensdag 17 september 2014, 19.30 uur, in het Denksportcentrum te Groningen.
  Onderwerpen o.a.:

 • Aftreden Jeugdleider, Competitieleider en Ledenadministrateur;
 • Benoeming nieuwe bestuursleden: kijk goed rond in uw omgeving naar geschikte kandidaten voor de vacatures Jeugdzaken en Wedstrijdzaken en meld het aan het bestuur;
 • Competitie: indeling clubcompetitie, opzet en reglement Vrije klasse (4-tallen), loting beker; aanpassingen competitiereglement aan nieuwe FIDE-regels (fouilleren?!, zie Schaakmagazine).
  Allemaal onderwerpen om u goed op voor te bereiden en al in de zomer over na te denken en te communiceren met andere bestuurders/schakers in het NOSBO-gebied.


  Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO, die zal plaatsvinden op woensdag 7 mei a.s.
  Plaats: Jannes van der Wal Denksportcentrum (Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen), aanvang 19u30.

  De vergaderstukken zijn half april per e-mail naar de verenigingen verstuurd.

  Agenda ALV 7 mei 2014 | Notulen ALV 18 september 2013 | Financieel verslag | Discussiestuk Toekomst KNSB

  Een papieren versie van deze stukken zal alleen per post worden verstuurd naar verenigingen/bestuursleden indien men hier nadrukkelijk om verzoekt. Ter vergadering zal een voldoende aantal exemplaren voor aanwezigen beschikbaar zijn.