Notulen ALV 18-09-2013 | Gewijzigde begroting 2014


Mededeling d.d. 19-09-2013:
Naar aanleiding van het ingekomen stuk van SC Hoogeveen (zie 'Bijlagen') heeft de ledenvergadering van de NOSBO gisteravond (18 september) besloten dat de voorgenomen verhoging van de KNSB-afdracht voor het jaar 2014 NIET zal worden doorberekend aan de leden.


Jaarvergadering Noordelijke Schaakbond

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NOSBO, die zal plaatsvinden op woensdag 18 september a.s.
Plaats: Jannes van der Wal Denksportcentrum (Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen), aanvang: 19:30 uur.

De agenda is voor deze ALV is inmiddels per e-mail naar de verenigingen verstuurd, de bijlagen zijn of worden zeer binnenkort ook verstuurd.

  • Agenda ALV 18-09-2013 | Bijlagen
  • Notulen  ALV 22-05-2013

    Net als bij de vorige ALV zal een papieren versie alleen per post worden verstuurd naar verenigingen/bestuursleden indien men hier nadrukkelijk (en voor 10 september) om verzoekt. Ter vergadering zal een voldoende aantal exemplaren voor aanwezigen beschikbaar zijn.