De NOSBO en Stichting Schaakstad Groningen

Op initiatief van Schaakstad Groningen heeft een afvaardiging van het NOSBO-bestuur bestaande uit Roland Kroezen en Frans van Amerongen om de tafel gezeten met Jan Colly en Piet Mulder van de Stichting Schaakstad Groningen. De laatste jaren is de relatie tussen beide organisaties, op zijn zachtst gezegd, stroef geweest en deze bijeenkomst had ten doel die relatie weer te verbeteren.
De NOSBO betreurt de keuzes van het toenmalige NOSBO-bestuur rond meerdere incidenten met een grievende posting over een Schaakstadbestuurder van een derde op het NOSBO-forum. Het geven van de gelegenheid om een partner te beschadigen en de reactie van het toenmalige NOSBO-bestuur hierop heeft tot beŽindiging van de relatie geleid.
Dit had ook het beŽindigen van samenwerking tot gevolg tussen de Stichting en de NOSBO bij de organisatie van het NK E-jeugd voor teams.

Deze zaken zijn kort besproken en we zijn het eens dat partners zo niet met elkaar om moeten gaan. We zetten een streep en richten gezamenlijk de blik naar het komende Schaakfestival Groningen en bekijken manieren waarmee de NOSBO dit traditierijke schaaktoernooi verder kan ondersteunen.
Beide partijen zijn tevreden dat de relatie tussen de besturen weer genormaliseerd is.
Om dit te onderstrepen biedt de NOSBO de schaakgemeenschap tijdens het Schaakfestival op 30 december de traditionele oliebollen aan.

Bestuur Noordelijke Schaakbond
Bestuur Stichting Schaakstad Groningen