Douwe Algera (Van der Linde) overleden

Het NOSBO-bestuur heeft met droefenis kennis genomen van het plotselinge overlijden van Douwe Algera.
Douwe Algera was de laatste jaren een gewaardeerd lid van onze Commissie van Beroep. In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte hij deel uit van het toenmalige NOSBO-bestuur. Daarnaast vertegenwoordigde hij ook met enige regelmaat zijn schaakvereniging Van der Linde op onze Ledenvergaderingen.
Namens alle NOSBO-leden wensen wij de echtgenote en (klein)kinderen van Douwe Algera sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Het bestuur van de NOSBO,
Roland Kroezen, voorzitter
Frans van Amerongen, secretaris
Evert Hondema, penningmeester


Bericht SV Van der Linde | In Memoriam website Van der Linde

Douwe Algera was als schaker tientallen jaren een drijvende kracht in het eerste team van Van der Linde, meestal in de Promotieklasse. Zijn laatste partij speelde hij nog geen week geleden (vrijdag 13 maart, tegen Staunton 2).

Indien ook u een herinnering aan Douwe wilt delen (via deze website) kunt u contact opnemen met de webmaster.